Suus De Ruimtemaker

Hoe gaat 't in zijn werk?

  • INTAKE EN OFFERTE : Tijdens een gratis intake worden de knelpunten bekeken en een plan van aanpak voorgesteld. Daarna volgt er een vrijblijvende offerte.
  • ORGANIZE SESSIES: We maken een afspraak (overdag, avond of weekend) om samen de achterstanden aan te pakken en nieuwe structuren in te voeren.
  • SPULLEN RUIMEN: Het werk is af, als u tevreden bent. De te verwijderen spullen worden (altijd in overleg!) opgeruimd, vernietigd of afgegeven bij de Kringloop; uw huis wordt rommelvrij opgeleverd.
  • BEGELEIDING: Een andere mogelijkheid is dat Suus aan de zijlijn meekijkt en u huiswerkopdrachten geeft; op die manier wordt de voortgang bewaakt en hebt u een stok achter de deur. Mocht u zelf niet in staat zijn actief deel te nemen aan het opruimen, dan kan de klus (in overleg) door Suus worden uitgevoerd.
  • TARIEF : Het tarief van Suus ligt tussen de €45 en €65 per uur; de vaststelling van het tarief is van een aantal factoren afhankelijk. Eventueel kunnen de kosten uit PGB / WMO-HIN worden voldaan. De  opdrachten zijn altijd maatwerk; mensen met bv. AD(H)D, depressieve klachten of verzameldwang ervaren eveneens veel voordeel bij de werkwijze van Suus De Ruimtemaker.